• Stavanie mája

  • Deň matiek

  • Krásny deň detí

  • Deň detí 2019

Zmena vývozu separovaný zber – papier

Tekovská ekologická spoločnosť oznamuje občanom, že vývoz papiera sa uskutoční v našej obci v stredu

Odpočet plynomerov

Slovenská pošta a.s. žiada majiteľov plynomerov, aby si ich sprístupnili a vyčistili, nakoľko od 05.07.2019

Harmonogram separovaného zberu na II. polrok 2019

Harmonogram separovaného zberu na II. polrok 2019  Júl –  4.7. – plasty, kovy, tetrapaky