• Srdečne ste všetci pozvaní. Túto sobotu 27.08.2022 od 14:00 hod. na futbalovom ihrisku v Červenom Hrádku.

  • Deň matiek, ťukni na fotku a rozbalí sa celý album.

  • Naši nohejbalisti, ďakujeme Vám za všetko. Ťukni na fotku a rozbalí sa celý album.

  • FARFEST 2019, ťukni na fotku a rozbalí sa celý album

Oznam – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s.

Oznam ZsVS, a. s.: Mimoriadny odpočet v dôsledku zvýšenia ceny vodného a stočného Západoslovenská vodárenská

Trieďme odpad

Vážení občania:  Na základe upozornenia zberovej spoločnosti, žiadame občanov, aby pristupovali zodpovedne k triedeniu odpadu.

Daňová povinnosť pre občanov – oznam

V zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady