• Nový rok 2019

  • Trojkráľový punč 2018

Harmonogram separovaného zberu

Sklo Papier Plasty Kov Tetrapaky
Január 10.1.2019
10.1.2019
11.1.2019
Február 8.2.2019
8.2.2019 8.2.2019
Marec 8.3.2019

Oznámenia pre občanov

Seniori POZOR!

Policajný zbor upozorňuje občanov na protiprávnu činnosť páchanú na senioroch, pri ktorej sú okrádaní alebo

Informácie pre voliča

Voľby prezidenta Slovenskej republiky

E-ROZHAS

Fašiangy, Turíce, Veľká noc príde…

Vážení občania, ak by ste mali záujem o čerstvé zabíjačkové špeciality, môžete si ich objednať

Oznamovacia povinnosť pre občanov – Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľností –  zmeny treba oznámiť do 31.1.2019 Miestne príslušným správcom dane z nehnuteľností

Oznamovacia povinnosť občanov – komunálny odpad

  Oznamovacia povinnosť občanov –  komunálny odpad Obec Červený Hrádok upozorňuje občanov,  že do 31. januára 2019 je potrebné

Kontrola Elektromerov

Vážení občania, Západoslovenská distribučná spoločnosť, prosí svojich zákazníkov, aby v dňoch 22.1.2019 /utorok/ a 23.1.2019 /streda/