• Stavanie mája

  • Deň matiek

  • Krásny deň detí

  • Deň detí 2019

Harmonogram separovaného zberu na II. polrok 2019

Harmonogram separovaného zberu na II. polrok 2019  Júl –  4.7. – plasty, kovy, tetrapaky           

Červený Hrádok – úprava toku Širočina zámer

Enviroportál – informačný portál rezortu MŽP SR Červený Hrádok – úprava toku Širočina tu otvor

Skúška systému varovania obyvateľstva

Oznamujeme vám že dnes 14.06.2019 o 12:00 hod. bude vykonaná hlasitá skúška sirén systému varovania

Cyklo Klub Dynamax Nitra – upozornenie pre občanov

Vážení obyvatelia! Cyklo Klub Dynamax Nitra v spolupráci s mestami Vráble, Nitra a obcou Tajná organizujú