• Brigáda. Všetká česť patrí ľuďom, ktorí pridali ruku k dielu.. Ťukni na fotku a rozbalí sa celý album.

  • Kompostovisko, ťukni na fotku a rozbalí sa celý album.

  • Edo, srdečne ďakujeme. Ťukni na fotku a rozbalí sa celý album.

  • FARFEST 2019, ťukni na fotku a rozbalí sa celý album

Zmena vývozu separovaný zber – papier

Tekovská ekologická spoločnosť oznamuje občanom, že vývoz papiera sa uskutoční v našej obci v stredu

Odpočet plynomerov

Slovenská pošta a.s. žiada majiteľov plynomerov, aby si ich sprístupnili a vyčistili, nakoľko od 05.07.2019

Harmonogram separovaného zberu na II. polrok 2019

Harmonogram separovaného zberu na II. polrok 2019  Júl –  4.7. – plasty, kovy, tetrapaky