• Deň matiek, ťukni na fotku a rozbalí sa celý album.

  • Naši nohejbalisti, ďakujeme Vám za všetko. Ťukni na fotku a rozbalí sa celý album.

  • FARFEST 2019, ťukni na fotku a rozbalí sa celý album

Wifi pre Teba

Oznámenie o realizácii projektu Názov projektu: Wifi pre Teba ITMS2014+: 311071AJZ8 Operačný program: Integrovaná infraštruktúra

Zmena vývozu separovaného zberu – papier

Oznamujeme občanom, že vývoz separovaného zberu – papier sa uskutoční v piatok 09.04.2021