Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Komisie

Komisia finančná, inventarizačná, oceňovacia a správa majetku  Predseda : Ing. H.Čulíková , Členovia: K. Halúzová,  A.Šabíková

Komisia športu a školstva: Predseda: Ing.Milan Brisuda  , Členovia: J.Krivánek, Ing.P.Fülle, Ing. D.Fülle, M.Tomovič

Komisia výstavby a životného prostredia : Predseda: Judr.A.Molnárová, Členovia:Ing,  Ing.F.Šabík, Mgr.K.Klimanová

Komisia Ochrany verejného poriadku: Predseda: Š.Nagy, Členovia: Ing. M.Brisuda, M.Šabík č.d.107

Komisia kultúrna, sociálna, zdravotná : Predseda: K. Sviteková , Členovia:, Š. Nagy, Bc. S. Tomovičová,  Z. Brisudová,  Mgr. Z. Kramárová,  Z. Kriváneková 

Komisia podľa čl.7 ods.5 zákona č.357/2004 Z.z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov:

 Predseda : Ing. Milan Brisuda, Členovia :  Ing. H.  Čulíková,  Judr .A. Molnárová, K. Sviteková, Š. Nagy

Likvidačná a vyraďovacia komisia:  Predseda: Ing. Helena Čulíková, Členovia: Ing. Milan Brisuda, Katarína Sviteková, Judr. Andrea Molnárová, Štefan Nagy

Súťažná komisia: Predseda: Judr. Andrea Molnárová, Členovia:Ing. Helena Čulíková, Ing. Milan Brisuda, Štefan Nagy, Katarína Sviteková