Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznamovacia povinnosť - miestne dane a poplatky

SÚBOR
Dátum: 03.01.2024
Počet videní: 518
2 min. čítania
Oznamovacia povinnosť - miestne dane a poplatky

Upozorňujeme  občanov na splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa miestnych daní a poplatkov.

Upozorňujeme občanov na splnenie si oznamovacej povinnosti týkajúcej sa miestnych daní a poplatkov v prípade, že:

  • v priebehu roka 2023 nadobudli nehnuteľnosť (kúpou, dedením, darovaním a pod.) alebo naopak zaniklo ich vlastnícke právo k nehnuteľnosti, občan je povinný podať u správcu dane priznanie k dani z nehnuteľnosti na predpísanom tlačive;
  • https://www.mfsr.sk/files/archiv/55/Priznanie_komplet_tlacivo.pdf
  • v priebehu roku 2023 neoznámili vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani za psa (nadobudnutie psa, príp. úhyn psa a pod.)
  • nastala zmena v počte osôb v domácnosti pre prípad poplatkovej povinnosti za komunálne odpady na rok 2024(t.z. ohlásiť vznik/zánik poplatkovej povinnosti napr. z dôvodu zmeny bydliska a pod. a doložiť príslušné doklady);
  • niektorý člen domácnosti aj v roku 2024 bude pracovať mimo miesta trvalého bydliska alebo mimo územia SR, prípadne sa stal študentom alebo ním už nie je (podať žiadosť o zníženie príp. odpustenie poplatku za komunálny odpad + doložiť príslušné doklady ako je napr. pracovná zmluva, potvrdenie o pobyte a pod.).
  • Poplatník musí preukázať splnenie podmienok na zníženie poplatku predložením dokladov za každé zdaňovacie obdobie zvlášť, t.j. každý rok.

Poplatník je v priebehu zdaňovacieho obdobia povinný oznámiť obci vznik poplatkovej povinnosti prípadne zmeny skutočnosti rozhodujúcich na vyrubenie poplatku a zánik poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti, príp. odo dňa keď tieto zmeny nastali.

Všetky zmeny je potrebné nahlásiť na obecnom úrade v Červenom Hrádku do 31.01.2024

 

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o zníženie poplatku za komunálny odpad 2024 Veľkosť: 22 kB Formát: odt Dátum: 3.1.2024