Základná škola s materskou školou je školou s dlhoročnou tradíciou. Poskytuje základné vzdelanie a predškolské vzdelanie, množstvo aktivít na vyplnenie voľného času detí, rozvoj osobnosti dieťaťa. ZŠ s MŠ Červený Hrádok je plnoorganizovaná, čiže je úplná. Počet žiakov – 125 v deviatich triedach;  9žiakov v jednej triede MŠ . Škola je umiestnená na okraji obce Červený Hrádok v parku. Areál školy tvorí prekrásny park s tuzemskou a cudzokrajnou flórou.Sme spádovou školou pre 5 obcí a šiesta obec nespadá do nášho rajónu. Väčšina žiakov dochádza autobusovou dopravou z týchto obcí: Nevidzany, Nemčiňany, Veľké Vozokany, Čierne Kľačany. Ostatní žiaci, z Červeného Hrádku a  Malých Vozokán prichádzajú doVIAC

Dňa 1.1.2017 sme slávnostným ohňostrojom privítali začiatok Nového roku 2017. Nech Vám prichádzajúci rok 2017 naplní Vaše srdcia nádejou,otvorí Vám nové možnosti a prinesie Vám veľa prísľubov pre lepšiu budúcnosť. Želáme Vám krásny Nový rok 2017,v ktorom zahodíte za hlavu všetky vaše starosti.Starosta obce,obecné zastupiteľstvo a kolektív obecného úradu.VIAC

Tradičný, v poradí piaty ročník Vianočného koncertu,ktorý organizuje Mikroregión Požitavie -Širočina sa uskutočnil 27.12.2016 v kostole sv.Juraja v Červenom Hrádku. Všetkým účinkujúcim chceme vysloviť veľké ĎAKUJEM za krásny duchovno-umelecký zažitok a príjemnú atmosféru,ktorá sa niesla celým koncertom.V podaní účinkujúcich zazneli vianočné koledy a piesne.Na záver sme si spoločne zaspievali Tichú noc. Po koncerte bolo pre všetkých účinkujúcich pripravené malé pohostenie. Ďakujem všetkým,ktorý pomohli túto krásnu akciu pripraviť,čím sa zaslúžili o úspešný priebeh celého koncertu. Starosta obce   ” order_by=”alttext” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]” order_by=”alttext” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]” order_by=”alttext” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]VIAC

Dňa 10.12.2016 sme pripravili pre našich najmenších obyvateľov obce slávnostné uvítanie do života. Nech Vám v zdraví,láske rastie,nech Vám dáva iba šťastie .Vo dne,v noci,skrátka stále nech Vás teší dieťa krásne.Všetko najlepšie deťom do života a rodičom pri výchove veľa trpezlivosti želá starosta obce a kolektív obecného úradu.   ” order_by=”alttext” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]VIAC