Február je tradične mesiacom karnevalov a zábav. Fašiangy – symbol veselosti, zábavy a hodovania. Dňa 18.2.2017 sa v našom kultúrnom dome konal maškarný ples. Pre chorobu sa veľa detí zúčastniť nemohlo, čo nás mrzí. Na peknej akcii sme videli veľa zaujímavých masiek. Pre deti boli pripravené zaujímavé súťaže, chutné šišky. Každá maska si odniesla sladkú odmenu. Užili sme si veľa dobrej zábavy. Ďakujeme všetkým, ktorý pomohli túto peknú akciu pripraviť. Tešíme sa o rok! 🙂   ” order_by=”alttext” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] VIAC

V našej obci Červený Hrádok prebehla počas decembra 2015 modernizácia verejného osvetlenia.  Projekt bol zrealizovaný s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Investícia do vašej budúcnosti a financovaný z operačného programu KaHR, kód výzvy KaHR-22VS-1501.   Pred realizáciou – pôvodné osvetlenie v obci: Priebeh realizácie projektu: Po realizácii projektu:VIAC