V októbri sme si pripravili pre našich seniorov a jubilantov posedenie pri príležitosti mesiaca úcty k starším.Deti si svojim vystúpením uctili našich seniorov.Želáme Vám milí naši seniori veľa zdravia,radosti a životného optimizmu.Roky ktoré máte pred sebou,prežite obklopení láskou a pozornosťou svojich najbližších. Všetko najlepšie do ďalších rokov života Vám praje starosta obce,   obecné zastupiteľstvo a kolektív zamestnancov obecného úradu.   ” order_by=”alttext” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] VIAC

Október je mesiacom úcty k starším a pri tejto príležitosti sa v našej obci Červený Hrádok uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie. Seniorov čakalo sladké občerstvenie a svojim vystúpením ich potešili deti z materskej a základnej školy. 1 2 3 ► V decembri sa uskutočnilo stretnutie členov Jednoty Dôchodcov pri príležitosti Mikuláša.VIAC

Ľúbim ťa, dedinka malá, ty nášho detstva sen. Veľa lásky si nám dala, od kolísky po dnešný deň. Kde sú tie časy? Tam za vodou… Keď sme húsky pásli, a tichú pieseň spieval starý mlyn. Po lúke bosí behali, vážky a šidlá nad vodou lietali, v potoku chlapci raky chytali. Venčeky z kvetov uvité zdobili hlávky strapaté. Sťa víly sme sa krútili. Aj vetrík sa s nami hral, pesničky naše ďalej posielal. Drevený koníček, bábiky z handričiek, hlinené guličky, z papiera košíčky. To bol náš detský svet. Zo slamy prstienok je darom spomienok. Farebné črepinky, čarovné kamienky v maličkom ručníčku zviazané v uzlíčku, ostali ukryté v detskom srdiečku. Za krížik na čielko a chlebík naVIAC