Atmosféru vianočných dní sme si spríjemnili tradičným vianočným koncertom Mikroregiónu Požitavie – Širočina,ktorý sa tento rok konal vo Veľkých Vozokanoch. Zastúpenie mala i naša obec. Ďakujeme všetkým účinkujúcim za krásne piesne. ” order_by=”alttext” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]  VIAC

  Vianoce – čarovné slovo, ktoré vo všetkých podobách skloňujú všetci ľudia dobrej vôle na celom svete. Vianočný posvätný večer, stromček sa v svetle ligoce na zemi pokoj a mier. Zaviesť vás chceme milí priatelia do betlehemského kraja, pripomenúť tú milú zvesť, keď prišiel Spasiteľ na svet…..   Spoločne sme si túto krásnu udalosť pripomenuli i my,krásnymi piesňami.Tento rok o to výnimočnejšie že svojimi básničkami a pesničkami prispeli všetky vekové kategórie.Veľké ďakujeme patrí všetkým ktorí túto krásnu akciu pripravili i všetkým účinkujúcim. ” order_by=”alttext” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]VIAC

Krásne nedeľne dopoludnie sme spoločne strávili pri bábkovom divadelnom predstavení “Veselá rozprávka” v podaní bábkového divadielka Lienka. Všetkým vekovým kategóriám sa predstavenie veľmi páčilo. Spoločne sme čakali na príchod sv. Mikuláša.  Neprišiel sám, mal i pomocníka – čert veľa roboty nemal,nakoľko všetky detičky boli počas roku dobré. ” order_by=”alttext” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] ” order_by=”alttext” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]VIAC

Adventný veniec a štyri adventné sviečky. Horeli štyri sviečky na adventnom venci, tak ticho, že bolo počuť ako sviečky začali hovoriť: Prvá sviečka vzdychla a povedala: „Volám sa Mier, moje svetlo síce svieti, ale ľudia žiadny mier nedodržujú. “Jej svetlo bolo čím ďalej tým menšie, až celkom zhaslo… Svetlo druhej sviečky zakmitalo a sviečka povedala: „Volám sa Viera, som ale zbytočná, ľudstvo nechce nič o Bohu vedieť, nemá preto cenu, aby som svietila.” Prievan zavial miestnosťou a druhá sviečka zhasla… Ticho a smutne sa ku slovu prihlásila tretia sviečka: „Volám sa Láska, už nemám silu, aby som horela, ľudia ma odstavili stranou. Vidia len sami seba a žiadnych iných, ktorých by maliVIAC