Október je mesiacom úcty k starším a pri tejto príležitosti sa v našej obci Červený Hrádok uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie. Seniorov čakalo sladké občerstvenie a svojim vystúpením ich potešili deti z materskej a základnej školy. 1 2 3 ► V decembri sa uskutočnilo stretnutie členov Jednoty Dôchodcov pri príležitosti Mikuláša.VIAC

V našej obci Červený Hrádok prebehla počas decembra 2015 modernizácia verejného osvetlenia.  Projekt bol zrealizovaný s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja – Investícia do vašej budúcnosti a financovaný z operačného programu KaHR, kód výzvy KaHR-22VS-1501.   Pred realizáciou – pôvodné osvetlenie v obci: Priebeh realizácie projektu: Po realizácii projektu:VIAC

V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení obecné zastupitel’stvo v Červenom Hrádku na svojom 5. zasadnutí vyhlásilo deň konania vol’by hlavného kontrolóra obce Červený Hrádok na 18. 9. 2015 počas zasadnutia obecného zastupitel’stva v Červenom Hrádku.   Celý dokument v PDF si môžete stiahnuť tu: voľby HK    VIAC

III. ZIMNÝ ROČNÍK V NOHEJBALE O POHÁR STAROSTU OBCE ČERVENÝ HRÁDOK Dňa 12.02.2011 sa v školskej telocvični v Červenom Hrádku uskutočnil nohejbalový turnaj. Zúčastnilo sa ho 8 teamov, ktoré boli rozdelené do dvoch skupínA a B. Počas celého dňa bolo pre účastníkov zabezpečené občerstvenie. Celý deň sa niesol v priateľskej atmosfére a na tvárach zúčastnených bola vidieť spokojnosť s hrou aj s organizáciou. Slávnostného vyhodnotenia sa zúčastnil aj starosta obce ktorý odovzdal pohár pre víťaza a medaile aj pre 2 a 3 team. Najlepší hráč turnaja bol Juraj Šabík z Green Teamu. Konečné poradie: I. Baby Team-M.Mladý,E.Brisuda,P.Šíma II.Green Team-M.Kaplán,J.Šabík,M.Pisarčík,M.Hudec III.Red Team-M.Brisuda,L.Hollý,J.Mladý,D.Hlaváč IV.D.Pial T.,5.Bytovka T.,6.Krčma T.,7.AlexivaVIAC