Dajže Vám Bože hojnosť milostí,málo starostí,veľa radosti,chleba hojnosti.Prajem i sladké koláče,ohybné korbáče,šunku údenú,ženám vodu studenú,chlapom veľa vínka a deťom nech vo vrecku pár mincí cinká. Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov Vám praje starosta obce,obecné zastupiteľstvo a kolektív obecného úradu.VIAC

Pripomíname občanom,že harmonogram separovaného zberu sa uskutoční nasledovne:  APRÍL   11.4.-plasty     7.4.-sklo a papier                        MÁJ   9.5.- plasty         9.5.-sklo a papier                        JÚN   6.6.-plasty          9.6.-sklo a papier a dňa 6.6.2017 sa uskutočný a zber kovového odpadu. Zber starých batérií   –  zberný koš na obecom úrade. Oblečenie – môžte vkladať do zberného kontajneru pri Kultúrnom dome.VIAC

28.4. 2017 – Hodová zábava 1.5.2017  –  Stavanie mája 14.5.2017 – Deň matiek 10.6.2017 -Deň detíVIAC

Narodili sa: Ivan Hulala Jasmína Trenčanská Timotej Mentel Prajeme Vám, aby nový človiečik priniesol do Vašej rodiny veľa lásky, smiechu a nehy.Gratulujeme Vám rodičia!   Manželstvo uzavreli:   Tomáš Šabík a Monika Gotz Mgr.Elena Šabíková a Michal Odráška Jana Ďurčeková a Rastislav Kečkéš Tomáš Tomovič a Lýdia Lacová Andrea Bačíková a Richard Palovčík Nikoleta Brisudová a Marek Laca Manželstvo je vtedy krásne, keď sa dvaja zhodnú v láske. Preto sa vždy radi majte a po iných nežmurkajte! Nepripusťte v dome hádky, budete mať život sladký. Nech vám hviezda lásky svieti, nech vám šťastie v náruč letí. Nech vám vašu lásku splatí zlatý hlások vašich detí. Opustili nás :    VIAC