Základná škola s materskou školou je školou s dlhoročnou tradíciou. Poskytuje základné vzdelanie a predškolské vzdelanie, množstvo aktivít na vyplnenie voľného času detí, rozvoj osobnosti dieťaťa. ZŠ s MŠ Červený Hrádok je plnoorganizovaná, čiže je úplná. Počet žiakov – 125 v deviatich triedach;  9žiakov v jednej triede MŠ . Škola je umiestnená na okraji obce Červený Hrádok v parku. Areál školy tvorí prekrásny park s tuzemskou a cudzokrajnou flórou.Sme spádovou školou pre 5 obcí a šiesta obec nespadá do nášho rajónu. Väčšina žiakov dochádza autobusovou dopravou z týchto obcí: Nevidzany, Nemčiňany, Veľké Vozokany, Čierne Kľačany. Ostatní žiaci, z Červeného Hrádku a  Malých Vozokán prichádzajú doVIAC

Dňa 26.12. sa v školskej telocvični v Č. Hrádku uskutočnil 9. ročník zimného nohejbalového turnaja, ale s viacerými zmenami. Turnaj nesie už názov Štefanský turnaj o majstra Č. Hrádku v nohejbale za rok 2016. Zúčastnili sa ho hráči prevažne z Č. Hrádku alebo čo majú niečo spoločne s nohejbalom v Č. Hrádku. Turnaja sa zúčastnilo 7 tímov či uličných,rodinných alebo partií. Hral každý s každým na dva sety. Predstavenie tímov: 2/3 ulica: M. Brisuda ( prezident nohejbalu v Č. Hrádku a jeden zo zakladateľov) E. Brisuda(najlepší hráč turnaja- smečiar)  M. Kaplán( jeden zo zakladateľov nohejbalu v Č. Hrádku) ŠK Č. Hrádok: bývalí futbalisti Č. Hrádku – D. Füle (prezident futbalu), J. Krivánek, M. Vígľašský, M. Ondraška Kolienka:VIAC