Základná škola s materskou školou je školou s dlhoročnou tradíciou. Poskytuje základné vzdelanie a predškolské vzdelanie, množstvo aktivít na vyplnenie voľného času detí, rozvoj osobnosti dieťaťa. ZŠ s MŠ Červený Hrádok je plnoorganizovaná, čiže je úplná. Počet žiakov – 125 v deviatich triedach;  9žiakov v jednej triede MŠ . Škola je umiestnená na okraji obce Červený Hrádok v parku. Areál školy tvorí prekrásny park s tuzemskou a cudzokrajnou flórou.Sme spádovou školou pre 5 obcí a šiesta obec nespadá do nášho rajónu. Väčšina žiakov dochádza autobusovou dopravou z týchto obcí: Nevidzany, Nemčiňany, Veľké Vozokany, Čierne Kľačany. Ostatní žiaci, z Červeného Hrádku a  Malých Vozokán prichádzajú doVIAC

Dňa 26.12. sa v školskej telocvični v Č. Hrádku uskutočnil 9. ročník zimného nohejbalového turnaja, ale s viacerými zmenami. Turnaj nesie už názov Štefanský turnaj o majstra Č. Hrádku v nohejbale za rok 2016. Zúčastnili sa ho hráči prevažne z Č. Hrádku alebo čo majú niečo spoločne s nohejbalom v Č. Hrádku. Turnaja sa zúčastnilo 7 tímov či uličných,rodinných alebo partií. Hral každý s každým na dva sety. Predstavenie tímov: 2/3 ulica: M. Brisuda ( prezident nohejbalu v Č. Hrádku a jeden zo zakladateľov) E. Brisuda(najlepší hráč turnaja- smečiar)  M. Kaplán( jeden zo zakladateľov nohejbalu v Č. Hrádku) ŠK Č. Hrádok: bývalí futbalisti Č. Hrádku – D. Füle (prezident futbalu), J. Krivánek, M. Vígľašský, M. Ondraška Kolienka:VIAC

Oznamujeme všetkým priaznivcom športu,hlavne nohejbalu,že tréningy  sa konajú každý týždeň v stredu a piatok o 18.00 hodine v telocvični základnej školy. Tešíme sa na Vás. Športu zdar!VIAC

Dňa 1.1.2017 sme slávnostným ohňostrojom privítali začiatok Nového roku 2017. Nech Vám prichádzajúci rok 2017 naplní Vaše srdcia nádejou,otvorí Vám nové možnosti a prinesie Vám veľa prísľubov pre lepšiu budúcnosť. Želáme Vám krásny Nový rok 2017,v ktorom zahodíte za hlavu všetky vaše starosti.Starosta obce,obecné zastupiteľstvo a kolektív obecného úradu.VIAC

Tradičný, v poradí piaty ročník Vianočného koncertu,ktorý organizuje Mikroregión Požitavie -Širočina sa uskutočnil 27.12.2016 v kostole sv.Juraja v Červenom Hrádku. Všetkým účinkujúcim chceme vysloviť veľké ĎAKUJEM za krásny duchovno-umelecký zažitok a príjemnú atmosféru,ktorá sa niesla celým koncertom.V podaní účinkujúcich zazneli vianočné koledy a piesne.Na záver sme si spoločne zaspievali Tichú noc. Po koncerte bolo pre všetkých účinkujúcich pripravené malé pohostenie. Ďakujem všetkým,ktorý pomohli túto krásnu akciu pripraviť,čím sa zaslúžili o úspešný priebeh celého koncertu. Starosta obce   ” order_by=”alttext” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]” order_by=”alttext” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]” order_by=”alttext” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]VIAC