Február je tradične mesiacom karnevalov a zábav. Fašiangy – symbol veselosti, zábavy a hodovania. Dňa 18.2.2017 sa v našom kultúrnom dome konal maškarný ples. Pre chorobu sa veľa detí zúčastniť nemohlo, čo nás mrzí. Na peknej akcii sme videli veľa zaujímavých masiek. Pre deti boli pripravené zaujímavé súťaže, chutné šišky. Každá maska si odniesla sladkú odmenu. Užili sme si veľa dobrej zábavy. Ďakujeme všetkým, ktorý pomohli túto peknú akciu pripraviť. Tešíme sa o rok! 🙂   ” order_by=”alttext” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] VIAC

Šport na škole Žiaci  školy sú veľkými fanúšikmi športu a vo  svojom  voľnom čase radi športujú. Najpopulárnejším športom na škole je floorbal (každoročne sa na škole koná vianočný medzitriedny turnaj miešaných družstiev), ale obľúbená je aj gymnastika a beh. Žiaci sa zapájajú do rôznych súťaží školských, ale aj regionálnych. V  školskom roku 2015/2016 dosiahli žiaci školy v 38 súťažiach 57-krát umiestnenie na stupni víťazov, získali sme 32 športových trofejí, 62 medailí a 68 diplomov. Všetky tieto úspechy od majstrovstiev okresu, kraja a Slovenska  vyniesli 3.miesto v Nitrianskom kraji v športových súťažiach. Umiestnili sme sa lepšie ako mnohé iné  školy s vysokým počtom žiakov. Zapojili sa aj do celoslovenskej súťaže Škola roka. ObhájiliVIAC

Žiaci 1. – 4. ročníka pripravili Vianoce pre vtáčiky v našom parku. Ozdobili stromček dobrotami, ktoré pripravili doma spolu s rodičmi, priniesli zhotovené kŕmidlá, do ktorých nasypali slnečnicu, vyhotovili vianočné reťaze zo sušených jabĺk a orechov. Pod stromčekom vtáčikom zarecitovali básničku a spolu sa tešili, keď sa im vtáčiky odmenili svojím spevom a prítomnosťou pri vianočnej hostine. V nasledujúcich dňoch, pozorovali počas veľkých prestávok sýkorky, drozdy, brhlíka a králika zlatohlavého, ako si pochutnávali na dobrotách.VIAC

Tradične v posledný deň pred prázdninami sa bojovalo o víťazstvo na VI. ročníku Vianočného florbalového turnaja 2016. Víťazmi sa stali BlukyOX Team (9.r.) striebro FC Hrádoček (7.r.) bronz FC Klobásky (8.r.) Stars (5.r.) Titans (6.r. ) Najlepšou streľkyňou sa stala Viktória Kriváneková, striebro patrilo Maťovi Halandovi a bronz Emanovi Kováčovi . Nepadlo síce veľa gólov, ale turnaj sa radí k tým vydarenejším.            VIAC