Dňa 24. januára 2022 Občianske združenie pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“ vyhlásilo Výzvu na predkladanie projektových návrhov – žiadostí o dotáciu v rámci Nástroja 1 LEADER NSK (kód výzvy: PŠ/NSK/LEADER/2022) pre opatrenie 1 Podpora držiteľov regionálnej značky kvality a Opatrenie 2 Podpora činnosti združení a spolkov. Projekty môžu predkladať spoločenské organizácie, občianske združenia a podnikateľské subjekty ako aj držitelia regionálnej značky kvality so sídlom alebo prevádzkou v územnej pôsobnosti MAS. Výška dotácie môže dosahovať až 90 – 98 % v závislosti od typu oprávneného žiadateľa. Žiadosti o dotáciu je možné predkladať do 18. februára 2022 v kancelárii MAS „Požitavie – Širočina“, vo Veľkých Vozokanoch.. Kompletné podmienky  výzvy sú zverejnené aj na internetovej stránke www.ozpozitavie-sirocina.sk