ÚPRIMNÚ SÚSTRASŤ

S pocitom hlbokého zármutku oznamujeme, že dňa 21.03.2021 vo veku 73 rokov nás navždy opustil bývalý dlhoročný starosta našej družobnej obce Snežnica Ján Pokrivka. Na čele obce stál v rokoch 1990 – 2014. Jankovi ďakujeme za spoluprácu, inšpiratívne stretnutia a pekné spolu prežité chvíle.
Kto žije v srdciach svojich blízkych, nie je mŕtvy, je len vzdialený.
Vyjadrujeme úprimnú sústrasť pozostalým.
† Nech odpočíva v pokoji.