Dobrý deň, vážení občania.

Obecný úrad oznamuje, že v našej obci budú rozmiestnené veľkoobjemové kontajnery na jesenné upratovanie. Žiadame občanov, aby do kontajnerov nevhadzovali organicky odpad – lístie, konáre, drevo, elektroodpad a iný odpad, ktorý patrí do separovaného zberu. Kontajnery budu v obci v dňoch 15. a 16.10.2020.

Prajeme Vám všetko dobré.