Nariadenia sa stále sprísňujú. Vedúca pošty v Malých Vozokanoch, žiada všetkých, ktorí prichádzajú na poštu a do kontaktu so zamestnancami pošty, aby mali rúška!

Tak isto nás prosí aj vedúca predajne Potravín MIX – MASST v Červenom Hrádku, aby ste do potravín bez rúška a pokiaľ možno bez rukavíc nechodili! Ak sa v týchto prevádzkach vyskytne nákaza, potom bude lepšie ak budú tieto prevádzky zatvorené a ich zamestnanci v karanténe???

Buďme zodpovední! Ďakujeme za pochopenie. Modlime sa a držme si palce.