V našej obci bol realizovaný projekt rekonštrukcia verejného osvetlenia.