Vážení občania, 
Západoslovenská distribučná spoločnosť, prosí svojich zákazníkov, aby v dňoch 22.1.2019 /utorok/ a 23.1.2019 /streda/ sprístupnili pracovníkom západoslovenskej distribučnej spoločnosti svoje elektromery na odpočet.