Harmonogram separovaného zberu na II. polrok 2019

 Júl –  4.7. – plasty, kovy, tetrapaky

           10.7. – sklo / kontajnery/

           16.7. – papier

August –  8.8. – plasty, kovy, tetrapaky

September – 9.9. – plasty, kovy, tetrapaky

Október – 7.10. plasty , kovy, tetrapaky

                    8.10. sklo /kontajnery/

                    15.10. papier

November – 6.11. – plasty, kovy, tetrapaky

December – 4.12. – plasty, kovy, tetrapaky