Vážení občania do vašich domácností budú roznesené plastové vrecia bielej farby.Tie sú určené na separovaný zber tetrapakov,patria sem vypláchnuté stlačené alebo zošliapnuté obaly z mlieka,džúsov,smotany.

Separovaný zber tetrapakov sa uskutoční dňa 3.mája 2018.