Atmosféru vianočných dní sme si spríjemnili tradičným vianočným koncertom Mikroregiónu Požitavie – Širočina,ktorý sa tento rok konal vo Veľkých Vozokanoch. Zastúpenie mala i naša obec.

Ďakujeme všetkým účinkujúcim za krásne piesne.