Príhovor starostu obce Červený Hrádok Mgr. Miroslava Kráľa na ustanovujúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva konaného 10. decembra 2018

Vážené dámy a vážení páni, milí spoluobčania a priatelia.

Úvodom sa chcem poďakovať bývalému starostovi a bývalým poslancom obecného zastupiteľstva. Heslom našej kampane bolo chceme krajšie a kvalitnejšie miesto na život pre všetkých v Červenom Hrádku. Od prvého dňa som pripravený napĺňať toto heslo a v spolupráci s novým zastupiteľstvom verím, že sa nám to aj podarí. Čakajú nás asi ťažšie časy ako sme si mysleli a určite, potom ako sa presne oboznámime s tým ako vyzerajú projekty a úrad a kde je naozaj pravda, nás čakajú aj mnohé prekvapenia. Verím a som odhodlaný urobiť všetko preto, aby akokoľvek mnohé veci naozaj budú, aby sme dokázali prekonať prekážky a aby sme sa začali venovať novým výzvam a projektom, na ktoré budú naši občania hrdí. Budem robiť všetko preto, aby sme sa po profesionálnej stránke ťahali dopredu a po ľudskej stránke zbližovali.

Nech nám v našej snahe Pán Boh pomáha.

Ďakujem za pozornosť.

S úctou Miroslav Kráľ