Vážení občania velkoobjemové kontajnery na jesenné upratovanie budú v našej obci rozmiestnené

od 19. 09 2018 – 23.09.2018.

Žiadame občanov aby do týchto kontajnerov nevhadzovali biologický odpad – ten patrí na kompostovisko.