27. apríla 2017 počas kánonickej vizitácie vo farnosti Nevidzany sme v našej škole privítali výnimočnú návštevu, jeho excelenciu monsignora, prof. ThDr. Viliama Judáka, PhD., nitrianskeho biskupa. Otca biskupa privítala pani riaditeľka Mgr. Jana Dunčičová a prihovorili sa aj naše deti. Táto výnimočná návšteva bola pre nás poctou. Ďakujeme pánu biskupovi za povzbudivé slová a jeho prítomnosť medzi nami.