Každý obyvateľ žijúci v rodinnom dome ročne vyprodukuje priemerne 331kg komunálneho odpadu. Z tohto množstva tvorí bioodpad až 45%. Skladá sa z pokosenej trávy zo záhrad, lístia, konárikov stromov, ovocných a zeleninových  odpadov, drevenných pilín, kuchynského odpadu atď. Všetko toto pravidelne vyvážame alebo spaľujeme, prípadne vytvárame čierne skládky niekde v priestoroch, ktoré priamo neohrozujú naše súkromie. Ak nepotrebné suroviny správne zužitkujeme, premeníme na hnojivá, zlepšíme životné prostredie v našom okolí. Taktiež ušetríme svoje peniaze za nákup umelých hnojív.

 

Faktom je že najlepším spôsobom, ako môžeme hospodáriť s odpadom, je predchádzanie jeho vzniku. Jednou z najstarších a najrozšírenejších človekom riadených recyklácií je kompostovanie, ktoré zintenzívňuje a optimalizuje bežné pôdne mikrobiologické procesy. Pomocou kompostovania je možné z rozličných bioodpadov získať kvalitné organické hnojivo – kompost. Kompostovanie je teda prírodný proces, pri ktorom dochádza k rozkladu organických odpadov (pôsobením mikroorganizmov) na užitočné humusové látky.

 

Prečo sa zaoberať kompostovaním? Okrem ekonomických výhod (tým, že znížite množstvo odpadu, budete menej platiť za jeho likvidáciu a navyše ušetríte aj za priemyselné hnojivá) sú tu aj ďalšie výhody, ktoré oceníte. Kompostovaním získate predovšetkým kvalitné hnojivo, ktoré zadržiava vodu, prevzdušňuje pôdu a dodáva jej živiny. Pravidelným pridávaním kompostu do ťažkej pôdy zvýšite jej pórovitosť, vzdušnosť, zlepšíte vodozádržné vlastnosti  pôdy, ako aj jej priepustnosť. Pridaním kompostu do ľahkých pôd zvýšite jej súdržnosť, znižujete vodopriepustnosť a vysychavosť pôdy.

Moderné domáce kompostovanie prebieha v kompostéroch.