Vedúca školskej jedálne oznamuje všetkým záujemcom a dôchodcom o možnosti stravovania v školskej jedálni.

Cena obedu pre iné dospelé osoby je 2,42 € pre dôchodcov 2,12€.

Všetky otázky ohľadne stravovania Vám radi zodpovieme osobne,alebo telefonicky na tel.čísle: 037/6342239

Jedálny lístok k nahľadnutiu  nájdete na stránke:www.eskoly.sk