Dávam ti báseň do perinky ,dávam ti tento skromný dar. 

Šťastie nenosí kominár, len zázrak drobný, drobulinký.

Dávam ti báseň do perinky,nech ti je s nami blažene.

Ty si to najkrajšie na žene.Vitaj človiečik a dobre sa tu cíť!

 

Vítanie detí do života je významnou udalosťou nielen pre samotných rodičov, rodinných príslušníkov, ale aj pre tých, ktorí sa stali svedkami takejto radostnej udalosti. Dňa 3.12.2017 priniesli pozvaní rodičia svoje deti na  slávnostné privítanie detí do života. Spoločne sme privítali : Ninu Odráškovú ,Timoteja Mentela a Lauru Kurňavovú.

Rodičia svoju účasť na uvítaní detí do života potvrdili podpisom do pamätnej knihy. Starosta obce Ing. Bohumír Šabík  odovzdal rodičom a deťom  od obce milý darček a kvety.