Krásne nedeľne dopoludnie sme spoločne strávili pri bábkovom divadelnom predstavení “Veselá rozprávka” v podaní bábkového divadielka Lienka. Všetkým vekovým kategóriám sa predstavenie veľmi páčilo.

Spoločne sme čakali na príchod sv. Mikuláša.  Neprišiel sám, mal i pomocníka – čert veľa roboty nemal,nakoľko všetky detičky boli počas roku dobré.