Ľudský život predstavuje veľkú knihu, zložitý jedinečný román. Bezstarostné detstvo, aj keď nemuselo byť bohaté a žičlivé, predsa len bolo krásne.  To vystriedalo detstvo vašich detí. Úzkosť a trápenia z detskej slzičky a v srdci ešte dodnes teplo a odovzdanosť detskej dlane, v očiach úsmev detských pier. V mysli sa roja spomienky – na všetko. Predovšetkým na chvíle pohody. Na to, že ten huncút má už svoje vlastné deti a vnúčatá, ktoré oplácajú aj za rodičov lásku svojim starým a prastarým rodičom. Minú sa roky. Uprostred starostí i radostí. V životnej aktivite človeka. Až jedného dňa je tu  staroba. Ani sa nenazdáme ako, jednoducho je tu.

V nedeľu 15.10.2017 sme si slávnostnou svätou omšou uctili našich milých seniorov. Spoločne sme sa presunuli do kultúrneho domu, kde ich  slávnostným príhovorom privítal starosta obce Ing. Bohumír Šabík.

Spoločne sme zablahoželali našim jubilantom. Nasledoval slávnostný obed. V kultúrnom programe vystúpili deti zo ZŠ s MŠ Červený Hrádok. Krásnymi básničkami a tancami si uctili našich seniorov.Ďakujeme!