V nedeľu 1.októbra za priaznivého počasia a vzájomnej spolupráci Zš s Mš Červený Hrádok a Obecným úradom sa konala športová akcia Európsky týždeň športu pod názvom Rodina v cieli.                       

Rodiny vytvorili 3 člennú štafetu. Na každého člena rodiny bola pripravená 800 m trať.
Poradie v štafete – od najmladších k najstarším. 
Hlavným cieľom bolo zapojiť rodinných príslušníkov rôzneho veku do bežeckého
podujatia .Najmladší účastník štafety mal 5 rokov a najstarší 67 rokov.Pre každého účastníka i fanúšikov bolo pripravené malé občerstvenie.

Tešíme na Vás opäť o rok!