Vzťah k životnému prostrediu, k prírode, je jedným z dôležitých prvkov výchovy na škole. Preto sa naši žiaci  zúčastnili výučby environmentálnej výchovy na Správe CHKO Ponitrie v priestoroch ENVIRO CENTRA. Výučba prebiehala blokovo, žiaci navštívili centrum štyrikrát po sebe, pravidelne každý týždeň. Bol pre nich pripravený špeciálny  intenzívny program s environmentálnou náplňou. Žiaci pracovali samostatne, ale aj v skupinách a v komunitnom kruhu. Cieľom bolo naučiť žiakov vnímať správne svoje okolie a starať sa oň prostredníctvom environmentálnej výchovy.