Červený Hrádok 151, 951 82 Červený Hrádok
Všetky zaradené projekty

spp_hlasuj_3a

 

 O projekte

Obec Červený Hrádok plánuje vybudovať hrací a oddychový park. Pre tento účel disponuje priestranstvom, ktoré nadväzuje na zrekonštruovanú centrálnu zónu. Priestor vyčistí, vyrovná a pripraví do takého stavu, aby sa do jeho priestoru dali umiestniť detské hracie a športové zariadenia vrátane drobnej parkovej architektúry. Súčasne opraví a vylepší pieskovisko, aby tvorilo s novými zariadeniami komplex detského ihriska. Vytvorí sa tým atraktívne miesto na trávenie voľného času detí, pričom sa napomôže aj zbližovaniu všetkých generácií – detí, rodičov, starých rodičov.

Kategória   SPPoločne pre domovinu

Región realizácie  západ

Miesto realizácie projektu

Červený Hrádok 151, 951 82 Červený Hrádok

Predkladateľ   Obec Červený Hrádok

Požadovaná výška podpory   6 000 €

 

Hlasovať za projekt

spp_hlasuj_2