Október je mesiacom úcty k starším a pri tejto príležitosti sa v našej obci Červený Hrádok uskutočnilo kultúrno-spoločenské podujatie. Seniorov čakalo sladké občerstvenie a svojim vystúpením ich potešili deti z materskej a základnej školy.

V decembri sa uskutočnilo stretnutie členov Jednoty Dôchodcov pri príležitosti Mikuláša.

no images were found