III. ZIMNÝ ROČNÍK V NOHEJBALE O POHÁR STAROSTU OBCE ČERVENÝ HRÁDOK

Dňa 12.02.2011 sa v školskej telocvični v Červenom Hrádku uskutočnil nohejbalový turnaj. Zúčastnilo sa ho 8 teamov, ktoré boli rozdelené do dvoch skupínA a B. Počas celého dňa bolo pre účastníkov zabezpečené občerstvenie. Celý deň sa niesol v priateľskej atmosfére a na tvárach zúčastnených bola vidieť spokojnosť s hrou aj s organizáciou. Slávnostného vyhodnotenia sa zúčastnil aj starosta obce ktorý odovzdal pohár pre víťaza a medaile aj pre 2 a 3 team.

Najlepší hráč turnaja bol Juraj Šabík z Green Teamu.

Konečné poradie:
I. Baby Team-M.Mladý,E.Brisuda,P.Šíma
II.Green Team-M.Kaplán,J.Šabík,M.Pisarčík,M.Hudec
III.Red Team-M.Brisuda,L.Hollý,J.Mladý,D.Hlaváč
IV.D.Pial
T.,5.Bytovka
T.,6.Krčma
T.,7.Alexiva
T.,8.Cintorínska

Organizátori ďakujú :Obecnému úradu Č.Hrádok, Potraviny Fuleová, R.Ondrejkovi a všetkým zúčastneným na športovom podujatí. Už teraz sa tešíme na 4.ročník Letného turnaja ktorý sa uskutoční na tenisovom kurte v Č. Hrádku.

M. Kaplán.