Vážení priatelia, milí rodáci! Držíte v rukách svojho druhu prvú publikáciu, ktorou Vám chceme predstaviť našu maličkú obec Červený Hrádok. Prostredníctvom zaujímavých častí Vás prevedie jej minulosťou. Prvý záznam sa nachádza na listine z roku 1386. Tento záznam dnes uznávame ako prvú písomnú zmienku o našej obci. Prostredníctvom nej Vám chceme priblížiť ľudí, ktorí v nej žili a žijú aj dnes v rokoch nového tisícročia. Vráti Vás do dôb dávno minulých, priblíži Vám osudy, starosti i radosti ľudí, ktorí tu žili po stáročia.

V publikácii nájdete veľa nových, zaujímavých a doteraz nepoznaných faktov, ktoré verím, že vo Vás upevnia pocit hrdosti na svoju rodnú obec. Osobitne obohatí poznanie mladých ľudí a posilní ich hrdosť k rodnej dedine. V publikácii sa dočítate o histórii, prírodných podmienkach, kultúrnych – aj keď skromných pamiatkach ako aj o súčasnom živote v našej obci. Publikácia poslúži aj budúcim generáciám obce Červený Hrádok, ktoré iste budú pracovať na jej doplnení o nové poznatky, či už z histórie alebo ich súčasnosti. Veď o jej históriu sa stále viac zaujímajú študenti, ale i ľudia v zrelom veku.

Ďakujem zostavovateľom tejto publikácie pani riaditeľke oblastného archívu v Nitre Mgr. Šarlote Drahošovej, Mgr. Petrovi Kerestešovi i Univ. Prof. PhDr. Jozefovi Bátorovi, DrSc., ktorí v rekordne krátkom čase vynaložili nesmierne úsilie pri zbieraní a vyhľadávaní materiálov ako aj ich zostavení do jednotlivých celkov.

Takisto patrí moje poďakovanie všetkým, ktorí sa akokoľvek pričinili o vydanie tejto monografie, spolupracovníkom, spoluobčanom, ďakujem aj amatérskym fotografistom a rodinám, ktoré poskytli fotografie a dokumenty zo svojich súkromných rodinných zbierok. Ďakujem všetkým, ktorí finančne napomohli k vydaniu tohto hodnotného diela – Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, podnikateľské subjekty – vymenovať ktoré, poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí podporili túto myšlienku.

Verím, že Vás monografia o rodnej obci Červený Hrádok zaujme, obohatí Vás o poznanie našej histórie a prinesie Vám veľa pekných chvíľ.

Nech Vás nikdy neopúšťa vedomie bytostnej spätosti s rodnou obcou.

Ing. Bohumír Šabík

starosta obce