VZN

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIA
Obce Červený Hrádok

Dátum Text
 01.01.2018  vzd č. 2-2017 o miestnych daniach