Základná škola s materskou školou je školou s dlhoročnou tradíciou. Poskytuje základné vzdelanie a predškolské vzdelanie, množstvo aktivít na vyplnenie voľného času detí, rozvoj osobnosti dieťaťa. ZŠ s MŠ Červený Hrádok je plnoorganizovaná, čiže je úplná. Počet žiakov – 125 v deviatich triedach;  9žiakov v jednej triede MŠ . Škola je umiestnená na okraji obce Červený Hrádok v parku. Areál školy tvorí prekrásny park s tuzemskou a cudzokrajnou flórou.Sme spádovou školou pre 5 obcí a šiesta obec nespadá do nášho rajónu. Väčšina žiakov dochádza autobusovou dopravou z týchto obcí: Nevidzany, Nemčiňany, Veľké Vozokany, Čierne Kľačany. Ostatní žiaci, z Červeného Hrádku a  Malých Vozokán prichádzajú doVIAC