Starostka obce Červený Hrádok

Starostka:  Monika Furová

Tel.:+421 37/634 22 46

Mobil:0905 840 515

Email:obec@cervenyhradok.sk

 

 Poslanci OZ:
 Ing. Milan Brisuda
 Ing. Helena Čulíková
 JUDr. Andrea Molnárová
 Katarína Sviteková
 Štefan Nagy
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 

Adresa:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Obec Červený Hrádok                                                                                                                                                                                                  951 82 Červený Hrádok č.193                                                                                                              

 Tel.:     +421 37/634 22 46                                                                                                              

Email: obec@cervenyhradok.sk

Identifikačné údaje obce

IČO: 00656127

DIČ: 2021059007

IBAN: SK71 5600 0000 0022 4299 8001

Banka: Prima banka,a.s.