V našej obci sa nachádza knižnica. V súčasnosti jej fond obsahuje 3585 kníh. Zastúpená je detská, krásna literatúra, náučná literatúra, beletria, slovníky, populárno-náučná literatúra pre dospelých. Každoročne sa fond knižnice dopĺňa novinkami.  Obecná knižnica sa nachádza v priestoroch Základnej školy s materskou školou na druhom poschodí.

  • Otvorená je v pondelok od 16:00 hod. do 17:00 hod.
  • Ročný poplatok je: 0,50 € pre deti do 15 rokov 1 € pre dospelých.
  • Vedúcou knižnice je p. Katarína Sviteková