2011 2012 2013201420152016 –  2017 – 2018


                                                        2011


zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-1


zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-3


zmluva-o-dielo-pake


dodatok-k-zmluve-t-co


zmluva-o-dielo-hycoproject


zmluva-o-dielo-jsg-stav-s-r-o


zmluva-o-dielo-modest


zmluva-o-dielo-progresing


zmluva-o-dielo-stavbromal


zmluva-o-dielo-stavbromall


zmluva-o-dielo-ekoservis


zmluva-o-poskytnuti-statnej-dotacie


zmluva-o-dielo-funny-sport


                                                           2012


zmluva-kvetozel


zmluva-o-dielo-ing-boros


zmluva-protipovodnova-ochrana-obce


zmluva-o-odbere-odpadu-baterii


kupna-zmluva


zmluva-o-pozicke


zmluva-o-doskitnuti-dotacii


licencna-zmluva-topset


kupna-zmluva


zmluva-o-aktualizacii-programov-a-systemovej-podpore


dodatok-k-zmluve-o-pripojeni


zmluva-o-presune-dotacii


zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-brisuda

                                             2013

dodatok-k-zmluve-plyn


dodatok-k-dodavke-plynu


zmluva-t-com


zmluva-vodohospodarske-stavby


kupna-zmluva


zmluva-o-uprave-verejnych-priestranstiev


zmluva-tekovska-ekologicka


zmluva o dielo 2013


                                                      2014


dohoda-o-odbornej-praxi


dohoda-nagy-stefan


luva-zse-121411295


zmluva-zse-2014


zmluva-protipovodnova-ochrana


zmluva-pozitavie-sirocina


zmuva-o-dielo-2014


08.12.2014    –   Návrh poistnej zmluvy- Komunálna p.


2015

 


1.4.2015 dohoda-o-odbornej-praxi


25.5.2015zmluva-svetelno-tech-studia


30.6.2015zmluva-rek-verej-osvetlenia


02.07.2015 Poverenie


25.09.2015 Zmluva-o-Dielo


12.10.2015zmluva-projekt-kanalizacia


14.10.2015zmluva-cov


15.10.2015 Zmluva o poskytovani technickej sluzby


25.11.2015 Ver. osvet. zmluva


18.12.2015 Zmluva o poskytovaní služby AGH-N Nevidzany, s.r.o.


22.12.2015 Zmluva-o-beznom-ucte


22.12.2015 Uverova-zmluva


22.12.2015 Zmluva o beznom ucte na vyplatenie podpory


22.12.2015 Uverova zmluva c.246625-2015


22.12.2015 Zmluva o zriadeni zalozneho prava


22.12.2015 Dohoda o vyplnovacom prave k blankozmenke c.246625-2015


30.12.2015 Zmluva o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku


30.12.2015 mandatna-zmuva-elektroservis-vojtko

2016

15.1.2016zmluva-o-pripojeni


9.2.2016zmluva-zse-2016


27.04.2016 Zmluva-ENVI-PAK a.s.


05.05.2016 –najomna-zmluva-sportovy-klub


09.05.2016 – najomna-zmluva-potraviny


10.05.2016 – najomna-zmluva-klub-dochodcov


16.05.2016 – najomna-zmluva-posilnovna


06.06.2016 Zmluva o dielo_26052016


07.09.2016 Zmluva Sažp


21.09.2016 Dodatok-k-uverovej-zmluve


04.10.2016 Dodatk č.1 zmluvy na ver.osvet.


31.10.2016  DOHODA č.16l16l52Nl52


20.12.2016  Dohoda o poskytnutí príspevku


zmluva-o-buducej-zmluve


zmluva-o-poskytnuti-financneho-prispevku-61-2016


                                                          2017 


8.3.2017  –  zmluva-o-dielo-enercom-s-r-o


11.3.2017 – zmluva-o-dielo-3k-transport


21.3.2017 – zmluva-o-poskytnuti-dotacie-zo-statneho-rozpoctu


24.3.2017 – dodatok-1-prispevok-na-dobrovolnicku-cinnost


31.3.2017 – kupna-zamenna-zmluva


20.4.2017 – dohoda-o-sluzbach-zamestnanosti


24.4.2017 – licencna-zmluva-2000-047


23.6.2017 – zmluva-o-dielo-kamerovy-system


3.7.2017 – dohoda-o-vykonani-mensich-obecnych-sluzieb


8.8.2017 – zmluva-o-dielo-c-2-protipovodnova-ochrana-obce


30.08.2017 – zámenná zmluva


 

5.9.2017 – zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-zlatomoravecky-nohejbal


16.10.2017 – zmluva-o-dielo-rra-horne-pozitavie


31.10.2017 – zmluva-o-dielo-p-mgr-csalova-rekonstrukcia-verejneho-osvetlenia


1.11.2017  – zmluva-p-drahos


2.11.2017 – externy-projektovy-mamazment-pre-pripravu-projektu-zmluva


2.11.2017 – zmluva-o-poskytovani-auditorskych-sluzieb


10.11.2017 – zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-sportovy-klub-nevidzany


10.11.2017 – zluva-o-najme-nebytovych-priestorov-joga


10.11.2017 – zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-hokejbalovy-klub


28.11.2017 – zmluva-dostavba-a-zateplenie-budovy-obecneho-uradu


29.11.2017 –zmluva-modernizacia-sportoveho-arealu


6.12.2017 – zmluva-o-manazmente-verejneho-obstaravania


13.12.2017 – zmluva-c-37-mv-nr-2017-o-poskytnuti-dotacie-v-oblasti-prevencie-kriminality


15.12.2017 – dohoda-o-poskytnuti-prispevku-na-podporu-rozvoja-zamestnamia-50j    


29.12.2017 – zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-oz-zlatomoravecky-nohejbal


                                                                         2018  

 


1.1. 2018  –   zmluva o nájme nebytových priestorov zš- zlatomoravecký nohejbal


12.01.2018 – zmluva o dielo – zberný dvor Červený Hrádok


31.01.2018 –   zmluva-o-najme-nebytovych-priestorov-futbalovy-klub-ing-hornak


7.02.2018 –   zmluva-o-poskytnuti-nfp


22.02.2018 –   zmluva-o-dielo-ppo-2018-riadenie-projektu-externe     

                      –   dodatok č.1k zmluve PPO


26.02.2018 – zmluva-na-vykon-stavebneho-dozoru


26.02.2018 –  zmluva o dielo – SIRIUS COMPANY s.r.o. zberný dvor


9.03.2018-  zmluva-o-vykonani-odbornej-praxe


09.05.2018 – zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb


25.05.2018 –  zmluva o dielo CS,s.r.o.


28.05.2018 – zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov


06.06.2018 – zmluva rozšírenie kamerového systému obce Červený Hrádok


06.06.2018 – zmluva FoArch.s.r.o.


06.06.2018 – zmluva Ma-Zu-Mi s.r.o.


18.06.2018 – zmluva o grantovom účte prima banka


03.07.2018 – darovacia zmluva Národné športové centrum


03.07.2018 –zmluva č. 789-2018 o poskytnutí dotácie


15.07.2018 –zmluva Ing.Dagmar Horáková – audit


16.07.2018 –zmluva o poskytnutí podpory z Enviromentálneho fondu – zmena a doplnenie kanalizácie


13.09.2018 – Zmluva_o_dielo_cisticka_odpadovych_vod


20.09.2018 – zmluva o dielo – kanalizáia,kanalizačné odbočenie


27.09.2018 – zmluva o dielo – Mikra- dobudovanie verejného osvetlenie


28.09.2018 – Zmluva na výkon stavebného dozoru


10.10.2018 – zmluva o dielo CS,s.r.o. PPO Obce Červený Hrádok


15.10.2018 – zmuva o poskytovaní služieb CO


20.10.2018 – zmluva o dielo – mgr. Csalová


30.10.2018 – CS ,s.r.o. – zmena a doplnenie kanalizácie


26.11.2018 – zmluva T-com


6.12.2018 – Tekovská ekologická – dodatok č. 4 k zmluve – 103 0418


20.12.2018 – zmluva – o poskytovaní služieb Ing. Kováčová


                                                                                        2019


29.01.2019 – 

Download (PDF, 2.02MB)