Ohlasenie drobnych stavieb Ohlasenie stavebnej upravy  VIAC

Ziadost-na-vydanie-rozhodnutia-o-prideleni-supisneho-cislaziadost-o-suhlas-a-so-stavbou-a-uzivanim-maleho-zdroja-znecistena-ovzdusia Cestne vyhlasenie ucastnika konania Navrh na povolenie zmeny v uzivani stavby Navrh na vydanie kolaudacneho rozhodnutia Navrh na vydanie uzemneho rozhodnutia Vyhlasenie majitela susednej nehnutelnosti Vyhlasenie osoby – stavebny dozor[gview file=”http://www.cervenyhrad Ziadost na zvlastne uzivanie pozemnej kom., verejneho priestranstva Ziadost o dodatocne povolenie stavby Ziadost o povolenie informacneho, reklamneho a propagacneho zariadenia Ziadost o povolenie na odstranenie stavby Ziadost o povolenie terennych uprav Ziadost o povolenie vjazdu Ziadost o povolenie zmeny stavby pred jej dokoncenim Ziadost o vydanie stavebneho povolenia Ziadost o vydanie suhlasu k uzivaniu maleho zdroja znecistovania ovzdusia Ziadost o vydanie suhlasu na povol. stavby maleho zdroja znecist. ovzdusia Ziadost o vyjadrenieVIAC