V sobotu 23.02.2019 sme sa spoločne stretli v kultúrnom dome na fašiangovom popoludní. Srdečne ďakujeme všetkým, ktorí prišli, všetkým ktorí pomohli pri príprave tejto milej akcie. Šikovným gazdinkám za chutné šišky, fánky, pagáčiky… Deťom za skvelú atmosféru. Mamičkám za trpezlivosť pri príprave masiek pre najmenších. Ľudovému súboru KOLOVRÁTOK za krásne vystúpenie, skvelému DJ-ovi, ktorý nás zabával až do rána bieleho. Šéfkuchárom za výborné zabíjačkové špeciality. Okrem ochutnávky, či nákupu mäsových pochúťok bola možnosť prehodiť nejaké to slovko či dve so susedom, či susedou pri poháriku vínka. Tým ktorí prišli ďakujeme, a tí čo nemohli – vidíme sa o rok na fašiangoch 2020 a na ďalšíchVIAC

“Aby boli všetci jedno” /Jn 17,11/ je motto Farského festivalu – stretnutia veriacich farnosti Nevidzany, ktorého hlavnou myšlienkou je stretávanie sa a spoznávanie cez Božie slovo. Dňa 21.júla 2018 sa Farfest uskutočnil v našej obci, na túto milú akciu prijali pozvanie i naši rodáci a priatelia obce. Program sa začal sv. omšou,ktorú celebroval dôstojný p.farár ICLic. Miroslav Cimerák spolu dôstojným p. farárom Mgr. Miroslavom Hoždorom. Po sv.omši sme sa spoločne pomodlili korunku k Božiemu milosrdenstvu. Po krásnom duchovnom programe všetkých prítomných privítal starosta obce Ing. Bohumír Šabík. V príhovore pokračoval  náš rodák Mgr.Marián Kéry, poslanec NR SR, podpredseda NSK.K slovu sa dostali i naši milíVIAC

1.jún –  patrí našim deťom. Tento rok sme ho spoločne strávili na futbalovom ihrisku športovými aktivitami. Pre deti bolo pripravené občerstvenie, na osvieženie chutná zmrzlina. ” order_by=”alttext” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]VIAC

Druhá májová nedeľa patrí našim drahým mamičkám, babičkám. Pri tejto príležitosti sme sa stretli 13.05.2018 v kultúrnom dome a spoločne sme oslávili tento krásny sviatok. Deti zo Základnej školy s materskou školou pod vedením pani učiteliek si pripravili krásny program. Ďakujeme. Všetky mamičky, babičky, žienky boli obdarované krásnym kvietkom.   ” order_by=”alttext” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]  VIAC

Tento rok sa po prvý krát konala v našej obci milá akcia – Trojkráľový punč. Pre všetkých veriacich i návštevníkov bol pripravený punč a nezabudli sme i na deti a šoférov v podobe nealko punču.Podával sa tukový chlebík s cibuľkou./slovenský hamburger/ Radi by sme sa poďakovali všetkým účinkujúcim spevákom i hudobníkom za krásne piesne ktorými spestrili tento krásny sviatok. Všetkým ktorý pomohli s touto krásnou akciou . Teší nás a sme radi,že táto aktivita zanecháva obojstranne dobrý pocit medzi kresťanmi,priateľmi  i občanmi našej obce. Ďakujeme. ” order_by=”alttext” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]VIAC