27. apríla 2017 počas kánonickej vizitácie vo farnosti Nevidzany sme v našej škole privítali výnimočnú návštevu, jeho excelenciu monsignora, prof. ThDr. Viliama Judáka, PhD., nitrianskeho biskupa. Otca biskupa privítala pani riaditeľka Mgr. Jana Dunčičová a prihovorili sa aj naše deti. Táto výnimočná návšteva bola pre nás poctou. Ďakujeme pánu biskupovi za povzbudivé slová a jeho prítomnosť medzi nami.VIAC

S príchodom mája,mesiaca lásky,prichádza zvyk stavania májov. Bolo tomu tak i tento rok. Pekný,vysoký,vyzdobený stužkami. ” order_by=”alttext” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″] Ďakujeme všetkým,ktorý prišli na túto akciu a hlavne tým ktorý pomohli pri jej príprave.      VIAC

Ľúbim kvietky, ľúbim vtáčky, každú hračku maličkú, lež najväčšmi zo všetkého ľúbim svoju mamičku…. Milé mamičky,žienky,babičky. Srdečne Vás pozývame v nedeľu 14.5.2017 o 14,30 hod.do kultúrneho domu pri príležitosti Dňa matiek. V programe vystúpia deti zo Základnej školy s materskou školou. Tešíme sa na Vás!VIAC

Dajže Vám Bože hojnosť milostí,málo starostí,veľa radosti,chleba hojnosti.Prajem i sladké koláče,ohybné korbáče,šunku údenú,ženám vodu studenú,chlapom veľa vínka a deťom nech vo vrecku pár mincí cinká. Príjemné prežitie veľkonočných sviatkov Vám praje starosta obce,obecné zastupiteľstvo a kolektív obecného úradu.VIAC