Na portály  www.cintoriny.sk  môžte využiť príležitosť a uctiť si pamiatku svojich blízkych zapálením sviečky,alebo položením kytice na ich virtuálnom hrobe. virtualny-cintorin   Na aktualizácii údajov  pracujeme.VIAC

Vzťah k životnému prostrediu, k prírode, je jedným z dôležitých prvkov výchovy na škole. Preto sa naši žiaci  zúčastnili výučby environmentálnej výchovy na Správe CHKO Ponitrie v priestoroch ENVIRO CENTRA. Výučba prebiehala blokovo, žiaci navštívili centrum štyrikrát po sebe, pravidelne každý týždeň. Bol pre nich pripravený špeciálny  intenzívny program s environmentálnou náplňou. Žiaci pracovali samostatne, ale aj v skupinách a v komunitnom kruhu. Cieľom bolo naučiť žiakov vnímať správne svoje okolie a starať sa oň prostredníctvom environmentálnej výchovy. ” order_by=”alttext” order_direction=”ASC” returns=”included” maximum_entity_count=”500″]  VIAC

Obecný úrad oznamuje občanom,že vývoz biologického odpadu môžu uskutočnovať vždy: v UTOROK v čase od 16:00 do 17:00 v SOBOTU v čase od 16:00 do 17:00 Kontakt: p.Kúrňava 0940 205 525 Biologický odpad nesmie obsahovať plasty,stavebný materiál,sutinu,kamene,pneumatiky, komunálny odpad!!! Za porozumenie Vám ďakujem.VIAC

Nohejbalový klub v Červenom Hrádku Vás srdečne pozýva na HODOVÚ ZÁBAVU,ktorá sa uskutoční 28.4.2017 v piatok o 20:00hod. v kutúrnom dome v Červenom Hrádku. Hrá: DUO RYTMIX Vstupné:  25€ pár / večera,káva,fľaša vína,hudba/ Predaj vstupeniek: Potraviny p.Fuleová  0910 673 629, 0905 759 709 Bohatá tombola. Tešíme sa na Vás!!!   VIAC

Žena je slovo, ktoré skrýva v sebe čarokrásu, duchaplnosť i zmyselnosť. Bez Vás by bol svet pustý ako lúka bez kvetov, ako nočná obloha bez hviezd či ako srdce bez lásky. Ste jednou z tých, ktoré napĺňajú slovo žena krásnym pôvabom. Prajem Vám  pekný Medzinárodný deň žien a život plný úprimnej lásky a zaslúženej úcty. Starosta obce  B.ŠabíkVIAC