Harmonogram separovaného zberu na II. polrok 2019  Júl –  4.7. – plasty, kovy, tetrapaky            10.7. – sklo / kontajnery/            16.7. – papier August –  8.8. – plasty, kovy, tetrapaky September – 9.9. – plasty, kovy, tetrapaky Október – 7.10. plasty , kovy, tetrapaky                     8.10. sklo /kontajnery/                     15.10. papier November – 6.11. – plasty, kovy, tetrapaky December – 4.12. – plasty, kovy, tetrapakyVIAC