V zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení obecné zastupitel’stvo v Červenom Hrádku na svojom 5. zasadnutí vyhlásilo deň konania vol’by hlavného kontrolóra obce Červený Hrádok na 18. 9. 2015 počas zasadnutia obecného zastupitel’stva v Červenom Hrádku.   Celý dokument v PDF si môžete stiahnuť tu: voľby HK    VIAC

III. ZIMNÝ ROČNÍK V NOHEJBALE O POHÁR STAROSTU OBCE ČERVENÝ HRÁDOK Dňa 12.02.2011 sa v školskej telocvični v Červenom Hrádku uskutočnil nohejbalový turnaj. Zúčastnilo sa ho 8 teamov, ktoré boli rozdelené do dvoch skupínA a B. Počas celého dňa bolo pre účastníkov zabezpečené občerstvenie. Celý deň sa niesol v priateľskej atmosfére a na tvárach zúčastnených bola vidieť spokojnosť s hrou aj s organizáciou. Slávnostného vyhodnotenia sa zúčastnil aj starosta obce ktorý odovzdal pohár pre víťaza a medaile aj pre 2 a 3 team. Najlepší hráč turnaja bol Juraj Šabík z Green Teamu. Konečné poradie: I. Baby Team-M.Mladý,E.Brisuda,P.Šíma II.Green Team-M.Kaplán,J.Šabík,M.Pisarčík,M.Hudec III.Red Team-M.Brisuda,L.Hollý,J.Mladý,D.Hlaváč IV.D.Pial T.,5.Bytovka T.,6.Krčma T.,7.AlexivaVIAC

Vážení priatelia, milí rodáci! Držíte v rukách svojho druhu prvú publikáciu, ktorou Vám chceme predstaviť našu maličkú obec Červený Hrádok. Prostredníctvom zaujímavých častí Vás prevedie jej minulosťou. Prvý záznam sa nachádza na listine z roku 1386. Tento záznam dnes uznávame ako prvú písomnú zmienku o našej obci. Prostredníctvom nej Vám chceme priblížiť ľudí, ktorí v nej žili a žijú aj dnes v rokoch nového tisícročia. Vráti Vás do dôb dávno minulých, priblíži Vám osudy, starosti i radosti ľudí, ktorí tu žili po stáročia. V publikácii nájdete veľa nových, zaujímavých a doteraz nepoznaných faktov, ktoré verím, že vo Vás upevnia pocit hrdosti na svoju rodnú obec. Osobitne obohatí poznanie mladých ľudí a posilní ich hrdosť k rodnej dedine. V publikáciiVIAC

Ľúbim ťa, dedinka malá, ty nášho detstva sen. Veľa lásky si nám dala, od kolísky po dnešný deň. Kde sú tie časy? Tam za vodou… Keď sme húsky pásli, a tichú pieseň spieval starý mlyn. Po lúke bosí behali, vážky a šidlá nad vodou lietali, v potoku chlapci raky chytali. Venčeky z kvetov uvité zdobili hlávky strapaté. Sťa víly sme sa krútili. Aj vetrík sa s nami hral, pesničky naše ďalej posielal. Drevený koníček, bábiky z handričiek, hlinené guličky, z papiera košíčky. To bol náš detský svet. Zo slamy prstienok je darom spomienok. Farebné črepinky, čarovné kamienky v maličkom ručníčku zviazané v uzlíčku, ostali ukryté v detskom srdiečku. Za krížik na čielko a chlebík naVIAC