Harmonogram separovaného zberu IV.štvrťrok 2022

  Plasty Sklo Papier
Október 07.10.2022   10.10.2022
November 07.11.2022 03.11.2022  
December 07.12.2022