Vážení občania.

Západoslovenská distribučná spoločnosť, a.s.,  žiada všetkých odberateľov elektrickej energie bez rozdielu dodávateľa, aby 20.01.2021 sprístupnili elektromer odpočtárovi na odpočet. Odpočet v našej obci robí p. Hubina tel.kontakt:

0903 677 137.

Do 20.01.2021 je možné nahlásiť stav elektromeru formou sms správy na tel. číslo p. Hubinu. Sms správa musí obsahovať:

číslo elektromeru a stav elektromeru.

V našej obci odpočty robí iba p. Hubina, pri dodržiavaní všetkých protiepidemiogických nariadení.