Vážení,

Vzhľadom na neustále sa zhoršujúci situáciu v prevádzke Zlaté Moravce sme museli pristúpiť k ďalšiemu obmedzeniu spojov prímestskej autobusovej dopravy.

Prevádzka spojov je zabezpečená v režime letných prázdnin a okrem toho sú dočasne sú pozastavené nasledovné spoje od 4.1.2021 do 8.1.2021:

403453 – 23 s odchodom o 14:30 z Vrábeľ do Zl. Moraviec cez Nevidzany

403453 – 25 s odchodom o 16:30 z Vrábeľ do Zl. Moraviec cez Nevidzany

403453 – 28 s odchodom o 16:20 zo Zl. Moraviec do Vrábeľ cez Nevidzany

407404 – 8 s odchodom o 15:05 z Tlmáč do Zl. Moraviec cez Hron. Beňadik

407405 – 1 s odchodom o 6:10 zo Zl. Moraviec do Veľkej Lehoty

407405 – 2 s odchodom o 4:20 z Veľkej Lehoty do Zl. Moraviec

407405 – 6 s odchodom o 6:55 z Veľkej Lehoty do Zl. Moraviec

407405 – 8 s odchodom o 4:35 z Jedľových Kostolian do Zl. Moraviec

407405 – 23 s odchodom o 10:50 zo Zl. Moraviec do Veľkej Lehoty

407405 – 34 s odchodom o 12:40 z Veľkej Lehoty do Zl. Moraviec

407405 – 35 s odchodom o 14:20 zo Zl. Moraviec do Veľkej Lehoty

407405 – 57 s odchodom o 14:20 zo Zl. Moraviec do Obýc

407406 – 9 s odchodom o 11:00 zo Zl. Moraviec do Novej Bani

407406 – 14 s odchodom o 13:25 z Novej Bani do Zl. Moraviec

407407 – 25 s odchodom o 14:22 zo Zl. Moraviec do Tlmáč cez Volkovce

407407 – 30 s odchodom o 15:15 z Tlmáč do Zl. Moraviec cez Volkovce

407408 – 4 s odchodom o 6:20 z Tlmáč do Zl. Moraviec cez Nemčiňany

407408 – 11 s odchodom o 5:40 z Čiernych Kľačian do Tlmáč cez Nemčiňany

407408 – 27 s odchodom o 14:25 zo Zl. Moraviec do Tlmáč cez Nemčiňany

407409 – 9 s odchodom o 5:10 zo Zl. Moraviec do Vrábeľ

407409 – 12 s odchodom o 6:00 z Vrábeľ do Zl. Moraviec

407409 – 21 s odchodom o 7:00 zo Zl. Moraviec do Vrábeľ

407409 – 31 s odchodom o 9:45 zo Zl. Moraviec do Vrábeľ cez Viesku n. Ž.

407410 – 9 s odchodom o 9:00 zo Zl. Moraviec do Nitry cez Choču a Jelenec

407413 – 16 s odchodom o 11:35 z Nitry do Zl. Moraviec

407417 – 7 s odchodom o 9:50 zo Zl. Moraviec do Zlatna

407417 – 14 s odchodom o 10:35 zo Zlatna do Zl. Moraviec

407419 – 3 s odchodom o 5:55 z Loviec do Zl. Moraviec cez Topoľčianky

407419 – 5 s odchodom o 6:45 Zl. Moravce – Hosťovce – Lovce – Žikava – Topoľčianky – Zl. Moravce

407419 – 34 s odchodom o 15:45 zo Zl. Moraviec do Loviec cez Topoľčianky

407419 – 42 s odchodom o 14:15 zo Zl. Moraviec do Hosťoviec cez Topoľčianky

407424 – 1 s odchodom o 5:40 zo Zl. Moraviec do Machuliniec

407424 – 4 s odchodom o 6:10 z Machuliniec do Zl. Moraviec

403458 – 9 s odchodom o 11:00 z Vrábeľ do Dolného Ohaja cez Podhájsku

403458 – 28 s odchodom o 12:30 z Dolného Ohaja do Vrábeľ cez Podhájsku

403465 – 7 s odchodom o 12:50 z Vrábeľ do Zl. Moraviec cez Beladice

Odporúčame Vám sledovať vývoj situácie na našej stránke https://arriva.sk/nitra

kde budú aktuálne informácie.

S pozdravom

Gabriel Farkaš

Oblastný koordinátor dopravy Zlaté Moravce

ARRIVA NITRA a.s. | T: +421 37 3211565 | M: +421 903 477 006 | E: gabriel.farkas@arriva.sk