Vážení občania. Tekovská ekologická spoločnosť oznamuje občanom, že z dôvodu náhleho ochorenia zamestnancov na COVID – 19 sa vývoz komunálneho odpadu dnes 15.01.2021 neuskutoční. Vývoz komunálneho odpadu sa v našej obci uskutoční v sobotu 16.01.2021. Tekovská ekologická spoločnosť ďakuje za pochopenie.VIAC

Vážení občania. Západoslovenská distribučná spoločnosť, a.s.,  žiada všetkých odberateľov elektrickej energie bez rozdielu dodávateľa, aby 20.01.2021 sprístupnili elektromer odpočtárovi na odpočet. Odpočet v našej obci robí p. Hubina tel.kontakt: 0903 677 137. Do 20.01.2021 je možné nahlásiť stav elektromeru formou sms správy na tel. číslo p. Hubinu. Sms správa musí obsahovať: číslo elektromeru a stav elektromeru. V našej obci odpočty robí iba p. Hubina, pri dodržiavaní všetkých protiepidemiogických nariadení.VIAC